Dozowniki celkowe.

Dozowniki celkowe są wykorzystywane do podawania materiałów sypkich, a także mają za zadanie szczelne odcinanie np. przenośników pracujących w obszarach o znacznej różnicy ciśnień powietrza. Funkcjonowanie zaworu obrotowego oparte jest na wirniku, na którym znajdują się celki. Obracanie się wirnika powoduje dozowanie materiału. Przepływ reguluje się wielkością celki i prędkością obrotową wirnika. Dozowniki celkowe najczęściej stosuje się w podajnikach filtrów i cyklonów odpylających - aby zminimalizować straty podcisnienia w instalacji w trakcie opróżniania pyłów, a także w mieszarkach, suszarkach, młynach i transporcie pneumatycznym, oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest stała i dokładna nadawa dozowanego materiału.

Dozowniki ślimakowe.

Dozowniki ślimakowe przeznaczone są do objętościowego lub wagowego podawania materiałów sypkich. Wykorzystuje się je przede wszystkim do precyzyjnego podawania niewielkich ilości dodatków w procesach mieszania, oraz do doważania materiałów sypkich w przypadkach, kiedy wymagana jest duża dokładność.