Zbiorniki silosowe lub ich wyposażenie (filtry) są narażone na uszkodzenie podczas ich napełniania z cystern samochodowych lub za pomocą transportu pneumatycznego. Należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem nad i podciśnienia. Przepełnienie zbiornika może spowodować poważne uszkodzenia, a nawet zniszczenie silosa (eksplozje), natomiast nagłe oderwanie się od ścianek przywartego nawisu materiału może spowodować wzrost podcisnienia w zbiorniku co w rezultacie może spowodować implozję.

System, który proponujemy zapobiega przepełnieniu lub nadmiernemu spadkowi ciśnienia wewnątrz silosa, chroniąc tym samym filtr przed uszkodzeniem oraz zapobiegając niekontrolowanej emisji pyłów magazynowanego materiału do atmosfery.

Główne elementy systemu zabezpieczenia silosów to:

  • zawór zaciskowy z sygnalizatorem przyłączenia przewodu załadowczego
    zawór montuje się na przewodzie załadowczym, posiada on szybkozłączkę do podłączenia cysterny samochodowej, po otrzymaniu sygnału maksymalnego wypełnienia zawór zamyka wlot materiału, uprzednio następuje sygnał dźwiękowy na tyle wcześniej, tak aby obsługujący załadunek mógł opróżnic przewód załadowczy z materiału, natomiast sygnalizator przyłączenia przewodu załadowczego uruchamia automatycznie regenerację filtra silosowego.
  • czujniki poziomu wypełnienia silosa
    czujniki mogą być montowane punktowo (łopatkowe mechaniczne), np. min, max, lub radarowe, płynnie i precyzyjnie wskazujące ilość materiału w zbiorniku,
  • klapa nad i podciśnieniowa,
    klapa montowana jest na dachu zbiornika magazynowego. Jej zadaniem jest ochrona zbiornika oraz zamontowanych na nim urządzeń (filtra) przed przekroczeniem dopuszczalnych wartości ciśnień wewnątrz komory magazynowej. Klapa nie jest sterowana, otwiera się automatycznie w zależności od ciśnienia panującego wewnątrz silosa. Ciśnienie to zmienia się podczas napełniania, jak i podczas opróżniania silosu.
  • panel sterujący z wizualizacją wypełnienia zbiornika, oraz sygnał dźwiękowy lub/i świetlny.
Galeria: