Oferujemy wagi zbiornikowe:

  • hermetyczne do materiałów pylistych np. cementu itp.,
  • otwarte np. kruszyw, piasku itp.
Wraz z wagami zbiornikowymi dostarczamy także systemy sterowania procesem ważenia oraz dozowania materiałów.
Galeria: