Maszyna umożliwiająca szybkie rozładowanie materiałów sypkich przewożonych luzem w wagonach typu Hopper z dolnym zsypem.
Instalacja jest mobilna, czyli możliwy jest przejazd w dowolne miejsca przy torze, jedyny warunek to utwardzony plac.
Maszyna działa w trybie ręcznym oraz automatycznym, sterowanym z PC, tworzone są także automatyczne dokumenty WZ.

Na jednym z przenośników zamontowany jest układ ważący sterujący zadaną wartością załadunku. Wysokość wysypu na samochód ciężarowy to 5m. Możliwa jest także inna konfiguracja przenośników wyładowczych oraz zastosowanie urządzenia to rozładunku wagonów innych typów.

online roulette onlinerouletteaustralia

Galeria: