Dostarczamy odpylacze i instalacje odpylające służące głównie do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego pyłami powstałymi w wyniku przeróbki materiałów sypkich, np. filtry silosowe, odpylanie przesypów przenośników, przesiewaczy itp.