Przenośnikami rolkowymi grawitacyjnymi można transportować przedmioty, o różnych rozmiarach i masie.
 
Są one przydatne w tworzeniu stałych i tymczasowych linii transportowych w działalności magazynowej, logistyce,
transporcie morskim i obszarach montażowych. Transport odbywa się w poziomie lub przy nieznacznym nachyleniu.
 
Ten rodzaj przenośnika dobrze nadaje się dla opakowań lub detali o nieregularnych powierzchniach, kartonów, pudełek itp.
Transportowane przedmioty mogą zostać ręcznie lub automatycznie załadowywane i rozładowywane wzdłuż tego przenośnika.
Można tworzyć linie i zespoły przenośników wg potrzeb.
Galeria: